Archwilio a Darganfod i Drigolion

Dychmygwch!
Lleoedd rydych chi erioed wedi eu gweld ond eto maen nhw bron iawn ar garreg eich drws?
Taith fws fer a thro hawdd – a dyna chi!

Mae llawer o atyniadau a llwybrau cerdded cyfareddol yng nghefn gwlad Castell-nedd Port Talbot sy’n agos i’ch cartref chi, ewch i’n horiel luniau am syniadau! Mae bws o leiaf unwaith bob awr* yn ystod y dydd ar ddiwrnodau gwaith yn y Cymoedd mwyaf a all fynd â chi i Gastell-nedd, Port Talbot ac Abertawe.
*mae bysiau uniongyrchol ar lawer o’r llwybrau, weithiau mae angen newid bws; mae tocynnau diwrnod ar gael.

Hyd yn oed os ydych fel arfer yn mynd yn y car, beth am ddal y bws am unwaith a chael eich synnu ar yr ochr orau: wrth gyrraedd, byddwch wedi dadflino, dim pryderon parcio, ac wrth gwrs, gallwch gael gwydraid neu ddau cyn mynd adre.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

 • Castell-nedd a Phort Talbot

 • Y prif lwybrau bysiau yng nghefn gwlad Castell-nedd Port Talbot:

   

  T6 Abertawe-Castell-nedd-Creunant-Ystradgynlais-Dan-yr-Ogof-Aberhonddu
  X1 Pen-y-bont ar Ogwr-Margam-Port Talbot-Abertawe
  X3 Maesteg-Bryn-Port Talbot-Abertawe
  X4 Pen-y-bont ar Ogwr-Margam-Port Talbot-Castell-nedd
  X50/X51 Ystalyfera-Pontardawe-Abertawe
  X55 Pontneddfechan/Glyn-nedd-Resolfen-Castell-nedd-Abertawe
  56 Castell-nedd-Rhos-Pontardawe
  58 Y Coelbren-Banwen-Blaendulais-Creunant-Castell-nedd-Abertawe
  59 Pont-rhyd-y-fen-Tonmawr-Castell-nedd
  83 Blaengwynfi/Glyncorrwg- Y Cymer-Pont-rhyd-y-fen-Cwmafan-Port Talbot