Anturiaethau teithiol

yng nghefn gwlad Castell-nedd Port Talbot

Mae Castell-nedd, Port Talbot a’r cymoedd yn ardal Bae Abertawe yn cynnig cyfoeth o lwybrau cerdded, rhaeadrau a rhyfeddodau cudd!

Darganfyddwch harddwch naturiol eithriadol, ynghyd â threftadaeth cludiant a diwydiannol gyfareddol, toreth o raeadrau a nodweddion dŵr, dau Barc Gwledig anhygoel, a chyfleoedd i grwydro cefn gwlad mewn lleoliadau hyfryd.

Ac nid oes angen car arnoch i fwynhau hyn oll!

Dewch yma ar drên neu goets: ffordd hawdd a darbodus o deithio o unrhyw ran o Brydain ac o’r prif feysydd awyr. Mae Caerdydd yn llai nag awr i ffwrdd ar y trên. Mwynhewch ddiwrnodau difyr yn defnyddio bysiau lleol yn uniongyrchol o Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot.

Archwilio a Darganfod i Drigolion

Rydym yn cynnig gwybodaeth a syniadau am ddiwrnodau allan ar y bws i’r rhai ohonoch sy’n byw yng nghymoedd ac ardaloedd gwledig Castell-nedd Port Talbot. Rydym yn siŵr y byddwch yn synnu o weld yr amrywiaeth o gyrchfannau ac ansawdd y gwasanaeth.

DARLLENWCH FWY

Gwybodaeth gyffredinol ac am deithio

Rydym yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr am sut i gyrraedd Castell-nedd a Phort Talbot a sut i deithio o gwmpas yr ardal. Rydym hefyd yn rhoi dolennau defnyddiol i wefannau eraill sy’n rhoi manylion am lety, atyniadau a gwybodaeth leol ddefnyddiol

DARLLENWCH FWY