Anturiaethau teithiol

yng nghefn gwlad Castell-nedd Port Talbot

Gwybodaeth am deithio: sut i gyrraedd Castell-nedd a Phort Talbot

Mae Castell-nedd Port Talbot yn ne-orllewin Cymru ac mae’n hawdd cyrraedd yma ar y trên neu mewn coets.

Teithio ar y trên o fewn y DU ac o’r prif feysydd awyr

Mae gwasanaethau trenau cyflym a mynych yn cysylltu pob rhan o’r DU â Chastell-nedd, Port Talbot ac Abertawe, naill ai’n uniongyrchol neu gydag un newid hawdd. Mae trenau uniongyrchol yn rhedeg o Lundain, Bryste, Caerdydd a Manceinion ac mae cysylltiadau da o rannau eraill o Loegr drwy Barcffordd Bryste. Mae cysylltiadau trên/awyr cyfleus o feysydd awyr Gatwick, Heathrow, Bryste a Chaerdydd.

Am amserau, prisiau a gwybodaeth gyffredinol am drenau, ewch i: www.nationalrail.co.uk; 08457 48 49 50

Teithio ymlaen i’r cymoedd a’r ardaloedd gwledig

Gallwch brynu eich tocyn bws ar gyfer teithio ymlaen o orsafoedd Castell-nedd neu Bort Talbot gyda’ch tocyn trên ym mhrif orsafoedd National Rail. Tocynnau Plus Bus yn rhoi teithio diderfyn ar y bws am ddiwrnod cyfan yn yr ardal am bris safonol rhesymol.

Bysiau o Bort Talbot

Bydd y rhan fwyaf o’r bysiau’n gadael o’r Hwb Trafnidiaeth ar bwys gorsaf Parcffordd. Fel arall, defnyddiwch yr Orsaf Fysiau, 1 cilometr, 10 munud ar gerdded. Mae tacsis ar gael wrth orsaf Port Talbot.

Bysiau o Gastell-nedd

Mae’r holl fysiau’n gadael Gorsaf Fysiau Gerddi Victoria, 0.5 km, 5 munud ar gerdded. Mae tacsis ar gael wrth orsaf Castell-nedd.

Teithio ar Fws a Choets o fewn y DU ac o’r prif feysydd awyr

Mae gwasanaethau trenau cyflym a mynych yn cysylltu pob rhan o’r DU â  Phort Talbot ac Abertawe, naill ai’n uniongyrchol neu gydag un newid hawdd. Mae gwasanaeth National Express uniongyrchol i Bort Talbot ac Abertawe o Ganol Llundain, Meysydd Awyr Gatwick a Heathrow, y Gogledd, Canolbarth Lloegr a Bryste. Ac mae Megabus uniongyrchol i Abertawe o Lundain, Bryste a Birmingham.

Teithio ymlaen i’r cymoedd a’r ardaloedd gwledig

Mae gwasanaethau bysiau lleol yn gadael o safleoedd cyfagos yng ngorsaf fysiau Port Talbot i Gwm Afan, Margam, a Chastell-nedd. Mae bysiau i’r cymoedd yn gadael o safleoedd bysiau cyfagos yng ngorsaf fysiau Abertawe.

Teithio o gwmpas ar y bws

Mae rhwydwaith eang o fysiau lleol yn gwasanaethu ardaloedd gwledig Castell-nedd, Port Talbot a’r Cymoedd.
Mae bysiau cyflym Cymru Clipper o Gastell-nedd, Port Talbot ac Abertawe yn ffordd hawdd a rhad o deithio i’r cymoedd a’r ardaloedd gwledig: Gwlad y Sgydau, Parc Gwledig Margam, Parc Coedwig Afan* a Chwm Tawe.
*gwasanaeth cysylltiol o Bort Talbot

I ddod o hyd i amseroedd eich bysiau a’ch trenau lleol, yn ogystal â gwybodaeth am gerdded, beicio, cludiant cymunedol a chyfleusterau parcio a theithio, ewch i Traveline Cymru; 0800 464 00 00.
I gael amserlenni bysiau lleol, ewch i:
First Cymru Buses ar gyfer y rhan fwyaf o’r llwybrau
New Adventure Travel ar gyfer llwybr T6
South Wales Transport ar gyfer llwybr 256

Prynu eich tocynnau bws

Tocynnau crwydro First Cymru ar gyfer teithio drwy’r dydd mewn ardaloedd lleol:

Tocynnau First Day Castell-nedd a Phort Talbot ar gyfer teithio o fewn y fwrdeistref yn unig

Tocynnau First Day Bae Abertawe ar gyfer teithio’n fwy eang yn yr ardal

Tocynnau crwydro South Wales Transport ar gyfer teithio drwy’r dydd ar eu rhwydwaith lleol.

Ar gyfer teithiau unigol, prynwch docyn sengl (un ffordd) neu ddwyffordd (taith gron). Gallwch brynu’r holl docynnau gan yrrwr y bws ar eich taith gyntaf.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Twristiaeth

Am wybodaeth twristiaeth gynhwysfawr, newyddion a digwyddiadau, ewch i Tourism Swansea Bay

Llety

Dwy wefan a fydd yn eich helpu i benderfynu ble i aros, naill ai’n lleol neu yn rhywle arall yr ardal Bae Abertawe:

Ble i aros yng Nghastell-nedd, Port Talbot a’r cymoedd

Ble i aros ym Mae Abertawe

Atyniadau

I’ch helpu i ddod o hyd i weithgareddau mewn rhannau eraill o Gastell-nedd Port Talbot ac yn ardal ehangach Bae Abertawe, cadwch olwg am y rhain:

Pethau i’w gwneud yng Nghastell-nedd Port Talbot a’r cymoedd

Pethau i’w gwneud yn Abertawe, Y Mwmbwls a Gŵyr

Teithio o gwmpas yr ardal

Gwybodaeth gynhwysfawr am deithio ar gludiant cyhoeddus ym Mae Abertawe

Partneriaeth Datblygu Gwledig (PDG)

Adfywio Castell-nedd Port Talbot yw’r corff arweiniol ar gyfer PDG Cymru yn yr ardal. Mae’r wefan hon yn rhan o’r prosiect BayTrans, ‘Hyrwyddo Cludiant Cyhoeddus i Gefn Gwlad’ y maent yn ei gefnogi a’i oruchwylio.